تهیه و توزیع انواع اتصالات استنلس استیل

فلنج های استنلس استیل گلودار لب جو، ساکت،‌ اسلیپون، کور در آلیاژهای ۳۰۴L/316L/321 فشارهای کلاس PN16/PN10/150/300.

انواع شیرآلات با اتصال جوشی دنده ای و فلنچدار گیت ولو، گلوب ولو، بال ولو،‌چک ولو، استراینر در فشارهای ۲۰۰۰WOG,1000WOG کلاس ۳۰۰/۱۵۰ با آلیاژهای ۳۰۴L/316L.

اتصالات استیل - زانویی استیل
اتصالات استیل - زانویی استیل
زانویی استیل
اتصالات استیل - زانویی استیل
اتصالات استیل - زانویی استیل
زانویی استیل
زانویی استیل - اتصالات استیل
زانویی استیل - اتصالات استیل
زانویی استیل
سه راهی استیل
سه راهی استیل
سه راهی استیل - اتصالات استنلس استیل
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
اتصالات استنلس استیل - استیل رونیک
زانویی استیل
زانویی استیل
زانویی استیل - اتصالات استنلس استیل

سایر محصولات مرتبط در استیل رونیک

فهرست